Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

11

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Tạo Hóa Tiên Đế

WONHD · Trúc Cơ Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
85 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện đọc khá hay. Mạch truyện ổn, liền mạch. Pk gay cấn. Chưa đọc hết nhưng dự main sẽ nhiều vợ. Bản dịch khá dễ đọc

nhiều vợ tu luyện từng bước
Truyện tương tự đề xuất bởi WONHD