Nhân Vật Trong Truyện Tạo Hóa Chi Môn

An Y

Nhân Vật Phụ · Nữ

Bà xã của Ninh Thành

Đạo Mạch

Nam Thánh Vị Ngũ Hành Thánh
Nhân Vật Phụ · Nam

......

Điền Mộ uyển

Nhân Vật Phụ · Nữ

mối tình đầu của Ninh Thành

Diệp Mặc

Đông thánh vị Bất Hủ Thánh
Nhân Vật Phụ · Nam

là nhân vật chính của thiếu gia bị bỏ rơi Diệp thiếu gia

Khúc Bồ

Tây Thánh Vị Phật Chủ
Nhân Vật Phụ · Nam

chủ của các phật

Kỹ Lạc Phi

Nhân Vật Phụ · Nữ

bà xã của Ninh Thành

Ngu Thanh

Trầm Cầm Du
Nhân Vật Phụ · Nữ

BBà Xã Của Ninh Thành

Ninh Nhược Lan

Nhân Vật Phụ · Nữ

Muội Muội của Ninh Thành

Ninh Nhược Thanh

Nhân Vật Phụ · Nữ

Muội Muội Kết Nghĩa của Ninh Thành

Ninh Thành

Bắc Thánh Vị Huyền Hoàng Thánh - Giang Châu người lưu lạc -
Nhân Vật Chính · Nam

nhân vật chính của chúng ta Ninh đại ca

Sư Quỳnh Hoa

Nhân Vật Phụ · Nữ

Bà Xã Của Ninh Thành

Tễ Vân

Nhân Vật Phụ · Nữ

bạn của điền mộ uyển

Tử Tiêu

Trung Thánh Vị Sáng thế Chủ
Nhân Vật Phụ · Nam

có phải hồng hoang lão tổ ko ta

Yến Tĩnh

Nhân Vật Phụ · Nữ

Bà Xã Của Ninh Thành