Danh sách chương Tạo Hóa Chi Môn

Chương mới lên trước
Truyện có 1539 chương.
Mở đầu
1
Hư không hoàng mang
2
Hiểm tử hoàn sinh
3
Tiền đồ khó khăn
4
Thương Lặc Thành
5
Bí mật trong cơ thể
6
Dịch Tinh Đại Lục
7
Nặc Chân Thuật
8
Công việc của Ninh Thành
9
Tụ Khí tầng hai
10
Việc lớn của Học viện
11
Mười danh ngạch
12
Nghe ta là được
13
Không cùng một thế giới
14
Tình cảnh của Ninh Thành
15
Một bạt tai
16
Sát
17
Tiểu ni cô An Y
18
Báo ân
19
Không thể lấy chồng
20
Kỷ Lạc Phi bi thương
21
Mạn Qua Hải Vực hiểm ác
22
Kim Thiền Tử quả
23
Bị ép vào tổ đội
24
Điên cuồng chạy trốn
25
Cường đại năng lực
26
Huyền hoàng tin tức
27
Hữu hình vô tướng
28
Mạn Qua Thành
29
Cường thực chi địa
30
Minh Tâm Học Viện
31
Đuổi theo nhận lấy cái chết
32
Con thuyền quỷ dị
33
Phương Nhất Kiếm bất đắc dĩ
34
Đạo bất đồng
35
Hoang đảo
36
Lan Sa Đảo
37
Tiến vào tâm đảo
38
Ám hồng sắc tường viện
39
Một khoản phát tài
40
Đi nơi nào
41
Lại về Mạn Qua Thành
42
Tách ra
43
Ngươi đồ kỹ nữ
44
Đại An Sâm Lâm
45
Pháp thuật Băng Hệ
46
Ác độc âm ngoan
47
Chỗ tu luyện
48
Bá chủ một phương
49
Một đôi châu hoa
50
Một bước lên trời
51
Đan dược khó khăn
52
Bà lão tóc bạc
53
Ngươi muốn học luyện đan?
54
Gia tăng linh căn
55
Ninh Thành cua gái
56
Há có thể rời khỏi
57
Tô Châu trợ giúp
58
Chiến Ngưng Chân
59
Nơi chiến đấu đáng sợ
60
Hai loại sát ý
61
Kim tệ cùng linh thạch
62
Hồng hạnh xuất tường (ngoại tình)
63
Đi ra Đại An Sâm Lâm
64
Thái Thúc gia tộc
65
Tương kiến hận vãn
66
Người yêu của Thái Thúc Thạch
67
Không làm đại ca thật nhiều năm
68
Gửi bán
69
Ép mua
70
Ngưng Chân Đan tới tay
71
Ngươi thì nhằm nhò gì
72
Ta đã hiểu
73
Thắng hiểm
74
Trấn nhỏ Ngưng Chân
75
Lạc Lôi Sa Mạc
76
Vương thượng trong sa mạc
77
Ninh Thành cường thế
78
Sa mạc di phủ
79
Liên hợp dò xét di tích
80
Lam Sa thành
81
Người áo xám trên Huyết Trì
82
Thời cơ
83
Thân nhân duy nhất
84
Ta không phải đứa ngốc
85
Con mụ xấu xa
86
Ngươi gạt ta
87
Huyền hoàng bổn nguyên
88
Kinh mạch trọng tố
89
Ngọc tỷ cứng rắn
90
Đến Mạc Trạch Thành
91
Quy tắc vòng loại
92
Thanh Vân Lệnh
93
Đề thi đáng sợ
94
Ai là đệ nhất?
95
Đấu vòng loại thứ nhất
96
Ai là Ninh Tiểu Thành
97
Tranh đoạt Ninh Tiểu Thành
98
Gia nhập Thần Phong học viện
99
Khách không mời mà đến
100