Hình bìa

Táng Thần

Tác giả Chúc Long Ngữ
Thể loại Huyền Ảo
Trạng thái Dropped
Số Chữ 1,501,601
Convert 100%
Cập nhật
116 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Đã cái này khắp trời Thần Vương, đều xem ta vi con sâu cái kiến kiến càng, ta đây Tần Ca liền chôn cất cái này thần, lập nhiều quy củ của ta! vi 《 Táng thần 》 cho điểm, lực nâng 《 Táng thần 》 đạp vào thần đàn!

Tương Tự Truyện Táng Thần