Hình bìa

Tận Thế Thần Tọa

Tác giả Hỏa Phu Hoàng Tiểu Ngũ
Thể loại Khoa Huyễn
Trạng thái Dropped
Số Chữ 1,673,508
Convert 100%
Cập nhật
5 thích
268 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Thế giới tận thế chân tướng là giới bích chướng phá nát, dị giới sinh vật xâm lấn. Sở Qua, ở tận thế bên trong quật khởi!

Tương Tự Truyện Tận Thế Thần Tọa