Hình bìa

Tân Phong Lãnh Địa

#TPLD

Tác giả Tỏi Sách
Thể loại Huyền Huyễn
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 4,869,300
Convert 100%
Cập nhật
8 thích
20884 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Không có xán lạn võ kỹ, không có cao thâm công pháp, đây là một người "xuyên việt" từ từ thay đổi dị giới sinh hoạt, văn hóa, giải trí cố sự. Đây là một đem lãnh địa từ từ thay đổi thành hiện đại thành thị, dẫn dắt dị giới tân tục lệ cố sự. Cố sự bên trong có thể hơi có chút nhiệt huyết, một chút tranh đấu, nhưng càng nhiều chính là từng cái từng cái tân sự vật sinh ra, cùng với một thôn trang nhỏ chậm rãi trưởng thành lên thành đại giải trí đế quốc quá trình.

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Tân Phong Lãnh Địa