Hình bìa

Ta Huyền Tưởng Chi Thế Giới

Tác giả Trái Đất Người Địa Phương
Thể loại Khoa Huyễn Xuyên Không
Trạng thái Dropped
Số Chữ 3,803,684
Convert 100%
Cập nhật
347 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

"Cái gì! ! !? Lại phát hiện Ngoại Tinh phi thuyền ? Ta không phải đã biểu thị công khai Trái Đất quyền sở hữu rồi không ?"

"Cái gì! ! !? Lần này tới phạm địch nhân rất lợi hại ? Được rồi, Iron Man khôi giáp còn nhiều hơn thiếu cân ?"

"Cái gì! ! !? Muốn thuê ta đi chiếm lĩnh Sinh Mệnh Tinh Cầu ? Không rảnh! Đợi lát nữa ta còn muốn đi tham gia người báo thù liên minh tụ hội đây. . ."

Được rồi, nói chung cái này chính là một cái điểu ty đạt được kỳ ngộ sau, ở các thế giới đùa giỡn nhân vật chính cùng B BOSS cố sự . . 15-7 lên chương . Cầu Vote "tốt" và "Thanks" sau mỗi chương.

Tương Tự Truyện Ta Huyền Tưởng Chi Thế Giới