Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Sword Art Online(Ngoại Truyện)

DựcLong · Nguyên Anh Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
74 Đánh Giá
Thấp Độ YY

ngoại truyện của s.a.o , nếu ai xem anime rồi mà đọc tập 1 thấy thiếu 1 số nv thì đây, đây chính là một phần riêng cho những nv đó, đừng thấy chữ ngoại truyện mà bỏ lỡ