Hình bìa

Sword Art Online(Ngoại Truyện)

Tác giả Kawahara Reki
Thể loại Võng Du
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 170,879
Chương dịch 100%
Cập nhật
Độ tuổi 18+
74 1 phiếu
Thấp độ YY
1 thích
600 đọc
1 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Ngoại truyện của SAO :))

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Sword Art Online(Ngoại Truyện)