Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

12

Bình

33

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Sủng Mị

Truyện có 1792 chương.
1701
Mảnh vỡ không gian
1702
Đi Thiên cung
1703
Đi Thiên Cung
1704
Trú dạ Luân Bàn (thượng)
1705
Trú dạ Luân Bàn (hạ)
1706
Thiên chi thổ huyết tinh
1707
Đồ Đằng tín nữ
1708
Thiên Cung đáng sợ
1709
Đồ Đằng thần điện
1710
Ghi lại vạn năm văn hiến
1711
Liễu Băng Lam thân thế
1712
Vạn biến chi nữ, Nhân mẫu
1713
Thần Lộ mất trộm
1714
Thiên Cung cấm vệ quân
1715
Vạn lâu chi lâu
1716
Không vô cấm điện
1717
Cường hóa Vũ Sa
1718
Thiện Ác thủy tổ sinh sản
1719
Giải trừ hồn ước
1720
Bão tà ác
1721
???
1722
Rời Thiên Cung
1723
Một năm tuyết
1724
Hoàng Tuyền đại đế
1725
Sở Mộ liệp sát tổ
1726
Vì ngươi quét dọn Bi Khấp Giả
1727
Nhật Thực chân diện mục
1728
Đánh cắp Nhật Thực chi năng
1729
Tỷ muội song sinh, Vũ Sa Vũ Thiếp
1730
Sinh đôi số mệnh (thượng)
1731
Sinh đôi số mệnh (hạ)
1732
Thiên Cung hạo khiếp
1733
Không cho phép phạm sai lầm
1734
Trọng hoạch tân sinh - Thiện Ác nữ vương
1735
Thiên cung Long đội
1736
Thiên la địa võng
1737
Thống soái Vạn Long - Long Cơ
1738
Hi vọng cuối cùng
1739
Phu thê đoàn tụ
1740
Quyết định cuối cùng
1741
Nó đã từng thức tỉnh
1742
Cốt Ma cự nhân - Bất Hủ đỉnh phong
1743
Giao Ma cự vĩ
1744
Truyền thuyết bia khóc
1745
Chiến Dã vs Đấu Mệnh Mặc Dã
1746
Hoàng Tuyền vs Âm Tào
1747
Giao Nhân thức tỉnh
1748
Long Cơ - Giao Ma
1749
Đào thoát
1750
Hấp thu năng lượng nhật thực
1751
Ngàn năm phản nghịch
1752
Luyện hóa Xích Hỏa Diệu Nhật
1753
Xông phá gông xiềng
1754
Hồn ước ước chương
1755
Trong vạn vật đại địa, Xích hỏa
1756
Ma Thần, Ác Long
1757
Đản sanh, Đệ thập thời đại cường giả
1758
Diệu Nhật, Hắc Hải
1759
Bao phủ nhân thổ
1760
Ngươi là Ma Thần sao?
1761
Thiên yêu ma nhân thế
1762
Thiên Cung mời
1763
Địch nhân mạnh nhất, Thời Gian
1764
Đọa lạc nhân thổ (hạ)
1765
Vừa lúc, có người muốn giết
1766
Mười Sủng tề tụ
1767
Hoàng Tuyền đại đế
1768
Thế giới thọ mệnh
1769
Nại Hà, Cửu U, Âm Tào
1770
Thiên Cung chân diện mục
1771
Cửu cường giả thời đại phẫn nộ
1772
Nhân Mẫu thỉnh cầu
1773
Yêu ma sào huyệt dưới Thiên thành
1774
Đoạn tuyệt mạch sống Thiên cung
1775
Đoạt xác Bạch Ngữ (thượng)
1776
Đoạt xác Bạch Ngữ (hạ)
1777
U Minh hồ thần vs Diệu Nhật ác ma
1778
Thiên cung đã từng diệt vong
1779
Một đời Hoàng Tổ
1780
Thiên Giới Bi sụp đổ
1781
Hi vọng cuối cùng
1782
Thiên cung hỗn chiến
1783
Xích Hỏa Tâm - Dung Nham Huyết
1784
Đánh xuyên Ngân hà, chiến xuống nhân gian
1785
Một tỷ Thiên Yêu Ma
1786
Bay về phía mặt trời
1787
Thế giới hỗn loạn
1788
Phong ấn vĩnh viễn
1789
Cứu vớt thế giới
1790
Không có Sở Mộ
1791
Ta gọi ngươi là Mạc Tà !
1792
Mạc Tà ở thời không nào?