Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

12

Bình

33

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Sủng Mị

Truyện có 1792 chương.
1101
Thiên tử, Ngô Quảng
1102
Ước hẹn quyết đấu hai người
1103
Vạch mặt
1104
Thánh vực, Ô Sắc Chiến Hổ
1105
Ngươi muốn chết rất khó
1106
Băng Thương Chi Vương
1107
Tái chiến Thái Nga Cự Nhân
1108
Lại là một chúa tể
1109
Cổ đại thú hồn chi lực
1110
Bạch Yểm Ma? Ngân Săc Ma Nhân? (P1)
1111
Đã nói hết di ngôn chưa? (P2)
1112
Nó đã thành vương, Chiến Dã!
1113
Không ngờ lấy một địch hai
1114
Dẫm nát hai cổ thi thể dưới chân. (P1)
1115
Dẫm nát hai cổ thi thể dưới chân. (P2)
1116
Hồn sủng minh chủ
1117
Tuyên chiến, thủy hỏa bất dung!
1118
Chiến tranh Vạn Tượng Cảnh
1119
Tiến về phía đông
1120
Đánh lén Tuyền thành
1121
Tao ngộ mai phục
1122
Quần thể Phục Hoạt Thuật?
1123
Đạt được Tuyết thành
1124
Tiểu Vong Mộng chiến Thiên Đình Xà
1125
Thiên Hạ Vương Sở Mộ?
1126
Linh Tinh Đảo, cự long lớn nhỏ
1127
Tù Đảo chi thần
1128
Ai càng xuất quỷ nhập thần?
1129
Cuộc chiến Long Loan
1130
Thiên không táng lễ
1131
Người ẩn cư Đông Cuồng Lâm
1132
Nguyền rủa vạn năm
1133
Truyền thuyết Thất Tội Hồ
1134
Minh chủ Lăng Xiển
1135
Sinh Mạng Quả Thực, cứu chữa chậm trễ
1136
Thái cổ, Thất Hoang Chi Viên
1137
Ma Thụ đế quốc, Vạn Đồng Ma Thụ
1138
Đạt được, rời đi
1139
Phục hồi huyền vật mộc hệ
1140
Phong ba. (P1)
1141
Tuyết thành rơi vào tay giặc
1142
Tù binh Hùng phụ Hạ Chỉ Hiền
1143
Kinh biến, thành Vạn Tượng rơi vào tay giặc
1144
Người phản bội
1145
Thái tử, Triêu Lãnh Xuyên!
1146
Sinh tử chưa biết
1147
Vạn quân tan thành mây khói
1148
Minh chủ hiện thân
1149
Thức tỉnh Thất Đồ Thánh Vương
1150
Tôn vị cuối cùng, Minh Tôn
1151
Không đề
1152
Lẻ loi một mình cũng phải chiến
1153
Công văn tử vong
1154
Chủ sủng quay về
1155
Diệt vạn quân, tai nạn chủng tộc. (P1)
1156
Diệt vạn quân, tai nạn chủng tộc. (P2)
1157
Huyết kỳ xí!
1158
Đường máu. (P1)
1159
Mười phút, búa rơi
1160
Miểu sát Thái Nga Cự Nhân
1161
Ba địch nhân mạnh nhất
1162
Thầm nghĩ giết một người
1163
Không đề
1164
Lưu Huyết Sa Lậu
1165
Huyết Trì Trung Vương, Huyết Ma Sát
1166
Bi khóc, cổ lực sống lại.
1167
Chiến Dã làm cho dịch nhân phát điên. (P1)
1168
Chiến Dã làm cho dịch nhân phát điên. (P2)
1169
Đánh bại Quỷ Đồng Huyết Ma Sát
1170
Bạch Ngữ xuất hiện
1171
Bạch Ngữ, Băng Đồng Chi Kỳ. (P1)
1172
Giết ta? Ngươi nghĩ quá nhiều
1173
Mười vạn quân Hồn Minh? Trăm vạn tinh linh điệp!
1174
Phải thu yêu nghiệt này lại
1175
Đế Cơ, hồn sủng của Sở Mộ?
1176
Ta nói rồi, ngươi sẽ biến thành nô lệ
1177
Thánh hoa quyết đấu ma diễm
1178
Hoa Yêu đế quốc? Yểm Ma đế quốc!
1179
Càn quét quân đoàn hoa yêu
1180
Hai hồn ước ác niệm
1181
Hoa hệ thủy tổ, Thiện Ác Nữ Vương
1182
Tà vương bán ma đấu Thiện Ác Nữ Vương
1183
Tà vương bán ma đấu Thiện Ác Nữ Vương. (P3)
1184
Nguy hiểm, chúa tể trung đẳng!
1185
Ảo giác thiện ác
1186
Ác chiến sắp tới
1187
Đồ Lục Thú tà ác
1188
Thiện và ác, lực lượng chi nguyên
1189
Thất đồ Thánh vương hàng lâm
1190
Đồ Lục, Đồ Lục Thú!
1191
Bạch Ma Quỷ tấn cấp!
1192
Tà trủng, Hắc Ám trói buộc
1193
Đánh bại Đồ Lục Thú, đánh bại Lăng Xiển
1194
Lưỡng bại câu thương, dã tâm cuối cùng
1195
Bầu trời khuếch đại, tàn ảnh Thiên Hồ
1196
Chủng tộc dị biến, Hồ Đế chi nộ
1197
U Minh Hồ Tôn,Tử Đế!
1198
Đem nàng và cao ngạo của nàng cùng chà đạp một lần
1199
Tử Đế, ác mộng hàng lâm
1200
Hàng phục Thiện Ác Hoa Vương