Hình bìa

Sinh Sinh Bất Diệt

Tác giả Sư Tử Đông
Thể loại Huyền Ảo
Trạng thái Dropped
Số Chữ 3,839,048
Convert 100%
Cập nhật
1667 đọc
1 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Thiếu niên Trần Phong

Người mang tuyệt thế Thần Khí, tu cái thế Ma Công .

Chiến Nhân giới, đồ Ma giới, thiêu Tiên giới, xông Thần giới .

Đánh khắp Chư Thế Giới, tuôn ra trùng thiên đường máu, thành tựu vô thượng Chí Tôn .

Tương Tự Truyện Sinh Sinh Bất Diệt