Hình bìa

Siêu Cấp Cuồng Y

Tác giả Nguyệt Thần
Thể loại Đô Thị
Trạng thái Dropped
Số Chữ 3,373,621
Convert 99%
Cập nhật
30 thích
28167 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Có vài nữ nhân không thể đụng vào, đụng vào, đòi mạng ngươi! Thái Thượng Lão Quân luyện đan đồng tử —— Từ Giáp, ngủ Hằng Nga, chọc giận Ngọc Hoàng Đại Đế, tại Tôn Hầu Tử che chở cho, hồn xuyên nhân gian, dựa vào một tay luyện đan thuật, y thuật, Phong Thủy, đạo thuật, lăn lộn phong sinh thủy khởi. Hiểu Thiên Văn, biết địa lý, có thể bắt quỷ, đánh bại yêu. Tinh y thuật, thông đạo thuật, biết trị bệnh, hội giết người. Rất nhiệt huyết, rất tà.

Tương Tự Truyện Siêu Cấp Cuồng Y