Hình bìa

Quyền Thuật Giả

Tác giả Mộc Dịch Đại Thúc
Thể loại Huyền Ảo
Trạng thái Dropped
Số Chữ 1,823,224
Convert 100%
Cập nhật
40 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Quyền thuật lý lẽ, cương mãnh thuật. Mấy bên trong có thuật, thuật bên trong nắm chắc.

Quyền thuật giả, lấy song quyền lực lượng, đánh ra một mảnh cường giả bầu trời.

... ... ... ... ...

Cường giả, không phải nhất định phải đánh bại tất cả mọi người, để chứng minh chính mình là một cường giả.

Chỉ cần, hắn sẽ không để cho bên cạnh hắn quan tâm hắn người, lo lắng cho hắn vì hắn rơi lệ, đã đủ...

Tương Tự Truyện Quyền Thuật Giả