Hình bìa

Quyền Phách Chư Thiên

Tác giả Lão Viêm
Thể loại Huyền Ảo
Trạng thái Dropped
Số Chữ 2,089,092
Convert 100%
Cập nhật
576 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

【 nội dung giới thiệu vắn tắt 】 Thiên Đế đại lục, lục đại Huyền Môn, thiên tài vô số. Huyền Môn thế giới, cường giả sinh tồn, lấy lực vi tôn. Thiếu niên Dương Chân mới vào Huyền Môn, bị nhân ức hiếp, là nhẫn nhục sống tạm bợ, vẫn là tuyệt không cúi đầu?"Ta nắm đấm, chính là muốn mỗi một một thiên tài, đều đánh cúi đầu nhận thua."

Tương Tự Truyện Quyền Phách Chư Thiên