Hình bìa

Phi Phàm Hồng Hoang

Tác giả Ngã Tự Phi Phàm
Thể loại Huyền Ảo
Trạng thái Dropped
Số Chữ 5,270,059
Convert 100%
Cập nhật
31 thích
321 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

"Cầu Đại Tiên nhận tiểu tử làm đồ đệ, tiểu tử nguyện vọng chung thân phụng dưỡng Đại Tiên!"

"Ồ? Ngươi là người phương nào?"

"Tiểu tử Hồng Quân."

Tương Tự Truyện Phi Phàm Hồng Hoang