Hình bìa

Phản Diện BOSS Có Độc

Tác giả Mặc Linh
Thể loại Khoa Huyễn
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 3,463,106
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2017
Độ tuổi 12+
Cảm Xúc Người Đọc
1
1
184 thích
25995 đọc
4 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Hệ thống: Túc chủ, trên trời vật kia là cái gì?

Uyển Nhi: Phi thuyền vũ trụ.

Hệ thống: Đây là tu chân vị diện, nơi nào đến phi thuyền vũ trụ!!

Hệ thống: Túc chủ, trên tay ngươi cầm cái gì?

Uyển Nhi: Hiên Viên Kiếm.

Hệ thống: Đây là khoa học kỹ thuật vị diện, nơi nào đến Thượng Cổ Thần khí!! Đợi một chút... Túc chủ, ngươi đang làm gì Σ (° °) ︴

Uyển Nhi: Hủy đi CPヾ (^▽^*) ) )

ta túc chủ Điêu Tạc Thiên, tay không hủy đi CP

Tương Tự Truyện Phản Diện BOSS Có Độc