Hình bìa

Phàm Nữ Cầu Tiên

Tác giả Đào Thanh Thanh
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Dropped
Số Chữ 1,816,585
Convert 100%
Cập nhật
Độ tuổi 12+
50 1 phiếu
Thấp độ YY
12 thích
1420 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Một trận Tu Tiên giả tranh đấu đã hoàn toàn cải biến sinh hoạt Lạc Ninh Tâm. Thân là tư chất cực kém ngũ linh căn tu sĩ, con đường tu tiên của nàng muốn đi như thế nào? Không có Linh Thạch? Ta sẽ chế tạo phù kiếm tiền. Không có đan dược? Ta học khai lò luyện đan. Không có Linh Thú? Tự chính mình dưỡng thành. Không có Pháp bảo? Ta có Linh khí tiên châu cùng tùy thân động phủ. Không có nhà thế hệ? Tổ tiên của ta là Đại Thừa! Không có mỹ nam? Muốn mỹ nam làm gì? Mỹ nam đứng sang bên cạnh, Pháp bảo thủ đoạn tất cả đều có, tu Tiên trên đường ta sợ người nào! ^_^

Tương Tự Truyện Phàm Nữ Cầu Tiên