TruyenYY App
TruyenYY.com
Đọc truyện Nghịch Tu Thành Thần Truyện trên app.
OPEN
Hình bìa

Nghịch Tu Thành Thần Truyện

#NTTTT

Tác giả Vũ Sơ Tễ
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 2,083,418
Convert 100%
Cập nhật
Độ tuổi 16+
10485 đọc
1 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Xuyên việt đến thịt nhược thực cường, tôn sùng cường giả, khi dễ kẻ yếu; sát nhân đoạt bảo, câu hồn đoạt xá, những lúc này không giây phút nào đều tại phát sinh Tu Chân giới. Tại thất lạc đại lục truy cầu lực lượng, từng bước đạp vào thế giới đỉnh phong. Xuyên tạc vận mệnh pháp tắc, ta mệnh do ta không do trời.

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Nghịch Tu Thành Thần Truyện