Hình bìa

Ngạo Thế Cầm Long

#NTCL

Tác giả Cổ Long Long Thượng
Thể loại Võng Du
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,082,963
Convert 100%
Cập nhật
1 thích
7236 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Bị lưu tinh đuổi giết qua sao? Bi thúc Lâm Địch lại để cho một vì sao rơi cho xuyên qua.

Dị Giới! Chỉ là cộng lông tuyến! Làm theo cuốn nó, Thần linh chỉ là của ta bàn tay gian đồ chơi, tu chân ma pháp chơi qua tay ở bên trong, như thế một môn hảo thủ đoạn.

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Ngạo Thế Cầm Long