Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Nào Đó Khoa Học Hokage Ninja

Truyện có 431 chương.
1
Xuyên Việt Giả Cùng Ngớ Ngẩn 2 Người Tổ
2
Luận Đối Với Ảo Thuật Ninja Chính Xác Đối Sách (trên)
3
Luận Đối Với Ảo Thuật Ninja Chính Xác Đối Sách (dưới)
4
Thuấn Sát Thể Thuật Ninja Tính Khả Thi Báo Cáo (trên)
5
Thuấn Sát Thể Thuật Ninja Tính Khả Thi Báo Cáo (dưới)
6
Nhằm Vào Người “xuyên Việt” Cao Cấp Âm Mưu
7
Thiên Tài, Ngớ Ngẩn Cùng Thiếu Nữ Hỗn Đáp Tổ Hợp
8
Huyết Hồng Cây Ớt Nhóm Máu Nghiên Cứu (trên)
9
Huyết Hồng Cây Ớt Nhóm Máu Nghiên Cứu (dưới)
10
Thông Minh Tuyến Trên Phép Huấn Luyện (trên)
11
Thông Minh Tuyến Trên Phép Huấn Luyện (dưới)
12
Không Ấn Nhẫn Thuật Khai Phá Phương Thức (1)
13
Không Ấn Nhẫn Thuật Khai Phá Phương Thức (2)
14
Không Ấn Nhẫn Thuật Khai Phá Phương Thức (3)
15
Không Ấn Nhẫn Thuật Khai Phá Phương Thức (4)
16
Cấp S Cấm Thuật Cho Nổ Hiệu Quả Ước Định (trên)
17
Cấp S Cấm Thuật Cho Nổ Hiệu Quả Ước Định (dưới)
18
Ăn Cắp Hành Động Con Đường Sắp Xếp (trên)
19
Ăn Cắp Hành Động Con Đường Sắp Xếp (bên Trong)
20
Ăn Cắp Hành Động Con Đường Sắp Xếp (dưới)
21
Đến Từ Huyết Giới Chiến Tuyến Triệu Hoán (trên)
22
Đến Từ Huyết Giới Chiến Tuyến Triệu Hoán (dưới)
23
Nói Đến Là Đến Chiến Trường Sơ Trải Nghiệm (1)
24
Nói Đến Là Đến Chiến Trường Sơ Trải Nghiệm (2)
25
Nói Đến Là Đến Chiến Trường Sơ Trải Nghiệm (3)
26
Nói Đến Là Đến Chiến Trường Sơ Trải Nghiệm (4)
27
Ninja Chiến Tranh Chiến Thuật Trình Độ Tìm Tòi Nghiên Cứu (1)
28
Ninja Chiến Tranh Chiến Thuật Trình Độ Tìm Tòi Nghiên Cứu (2)
29
Ninja Chiến Tranh Chiến Thuật Trình Độ Tìm Tòi Nghiên Cứu (3)
30
Ninja Chiến Tranh Chiến Thuật Trình Độ Tìm Tòi Nghiên Cứu (4)
31
Đội Hữu A Cùng Kẻ Địch B (1)
32
Đội Hữu A Cùng Kẻ Địch B (2)
33
Đội Hữu A Cùng Kẻ Địch B (3)
34
Đội Hữu A Cùng Kẻ Địch B (4)
35
Đội Hữu A Cùng Kẻ Địch B (5)
36
Đội Hữu A Cùng Kẻ Địch B (6)
37
Bạch Dạ Xoa Hàng Đản (1)
38
Bạch Dạ Xoa Hàng Đản (2)
39
Bạch Dạ Xoa Hàng Đản (3)
40
Bạch Dạ Xoa Hàng Đản (4)
41
Bạch Dạ Xoa Hàng Đản (5)
42
Bạch Dạ Xoa Hàng Đản (6)
43
Chạy Trốn Sau Phi Pháp Tao Ngộ (1)
44
Chạy Trốn Sau Phi Pháp Tao Ngộ (2)
45
Chạy Trốn Sau Phi Pháp Tao Ngộ (3)
46
Chạy Trốn Sau Phi Pháp Tao Ngộ (4)
47
Chạy Trốn Sau Phi Pháp Tao Ngộ (5)
48
Chạy Trốn Sau Phi Pháp Tao Ngộ (6)
49
Thông Linh Thú Hợp Lý Bảo Quản Phương Thức (1)
50
Thông Linh Thú Hợp Lý Bảo Quản Phương Thức (2)
51
Thông Linh Thú Hợp Lý Bảo Quản Phương Thức (3)
52
Thông Linh Thú Hợp Lý Bảo Quản Phương Thức (4)
53
Thông Linh Thú Hợp Lý Bảo Quản Phương Thức (5)
54
Nhẫn Hùng Chính Đánh Năm Đó (1)
55
Nhẫn Hùng Chính Đánh Năm Đó (2)
56
Nhẫn Hùng Chính Đánh Năm Đó (3)
57
Nhẫn Hùng Chính Đánh Năm Đó (4)
58
Bạch Dạ Xoa Không Đạo Đức Hành Vi Miêu Tả (trên)
59
Bạch Dạ Xoa Không Đạo Đức Hành Vi Miêu Tả (bên Trong)
60
Bạch Dạ Xoa Không Đạo Đức Hành Vi Miêu Tả (dưới)
61
Không Phòng Không Hậu Quả Tả Thực Tìm Tòi Nghiên Cứu
62
Đình Chiến Cùng Đồng Minh Hiệp Định Ký Tên Phương Thức (trên)
63
Đình Chiến Cùng Đồng Minh Hiệp Định Ký Tên Phương Thức (bên Trong)
64
Đình Chiến Cùng Đồng Minh Hiệp Định Ký Kết Phương Thức (dưới)
65
Thiếu Niên Tóc Trắng X Hai Thảo Luận
66
Cuối Cùng 1 Cái 0 Tay Đi Ngược (trên)
67
Cuối Cùng 1 Cái 0 Tay Đi Ngược (dưới)
68
Hokage Cùng 32 Ninja (trên)
69
Hokage Cùng 32 Ninja (bên Trong)
70
Hokage Cùng 32 Ninja (dưới)
71
Phạm Vi Lớn Không Hề Có Một Tiếng Động Giết Người Kỹ Thuật Thực Tế Ứng Dụng (trên)
72
Phạm Vi Lớn Không Hề Có Một Tiếng Động Giết Người Kỹ Thuật Thực Tế Ứng Dụng (dưới)
73
Người Nào Đó Hành Vi Hình Thức Phân Tích
74
1 Diện Chiến Trường Kết Thúc Cùng Dư Âm (trên)
75
1 Diện Chiến Trường Kết Thúc Cùng Dư Âm (dưới)
76
3 Nhẫn Bên Trong 1 Điểm Hoàng (trên)
77
3 Nhẫn Bên Trong 1 Điểm Hoàng (dưới)
78
Thuộc Tính Tu Hành Cùng Tiểu Đội Kết Thành (1)
79
Thuộc Tính Tu Hành Cùng Tiểu Đội Kết Thành (2)
80
Thuộc Tính Tu Hành Cùng Tiểu Đội Kết Thành (3)
81
Thuộc Tính Tu Hành Cùng Tiểu Đội Kết Thành (4)
82
Thuộc Tính Tu Hành Cùng Tiểu Đội Kết Thành (5)
83
Điên Cuồng Shuriken Điên Cuồng (1)
84
Điên Cuồng Shuriken Điên Cuồng (2)
85
Nadakaidesu Shuriken Nadakaidesu (3)
86
Nadakaidesu Shuriken Nadakaidesu (4)
87
Nadakaidesu Shuriken Nadakaidesu (5)
88
Nadakaidesu Shuriken Nadakaidesu (6)
89
Nadakaidesu Shuriken Nadakaidesu (7)
90
Lẻn Vào! Vũ Quốc Gia! (1)
91
Lẻn Vào! Vũ Quốc Gia! (2)
92
Lẻn Vào! Vũ Quốc Gia! (3) [ Chúc Đại Gia Tân Niên Vui Sướng ]
93
Lẻn Vào! Vũ Quốc Gia! (4)
94
Huyết Kế Ninja Sơ Tao Ngộ (1)
95
Huyết Kế Ninja Sơ Tao Ngộ (2)
96
Huyết Kế Ninja Sơ Tao Ngộ (3)
97
Huyết Kế Ninja Sơ Tao Ngộ (4)
98
Huyết Kế Ninja Sơ Tao Ngộ (5)
99
Pacifista, Px---p Ain (1)
100
Hòa Bình Chủ Nghĩa Giả, Px---p Ain (2)