Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương Nào Đó Khoa Học Hokage Ninja

Truyện có 431 chương.
101
Hòa Bình Chủ Nghĩa Giả, Px---p Ain (3)
102
Cái Kia Ai, Nộ Đưa Trang Bị (1)
103
Cái Kia Ai, Nộ Đưa Trang Bị (2)
104
Cái Kia Ai, Nộ Đưa Trang Bị (3)
105
Cái Kia Ai, Nộ Đưa Trang Bị (4)
106
Cái Kia Ai, Nộ Đưa Trang Bị (5)
107
Cái Kia Ai, Nộ Đưa Trang Bị (6)
108
Cái Kia Ai, Nộ Đưa Trang Bị (7)
109
Trọng Đại Tình Báo Hiến Tổ Chức (1)
110
Trọng Đại Tình Báo Hiến Tổ Chức (2)
111
Trọng Đại Tình Báo Hiến Tổ Chức (3)
112
Trọng Đại Tình Báo Hiến Tổ Chức (4)
113
Đậu Bức Người Tất Có Chỗ Cường Đại (1)
114
Đậu Bức Người Tất Có Chỗ Cường Đại (2)
115
Đậu Bức Người Tất Có Chỗ Cường Đại (3)
116
Đậu Bức Người Tất Có Chỗ Cường Đại (4)
117
Đậu Bức Người Tất Có Chỗ Cường Đại (5)
118
Nhẫn Sinh Luôn Có Việc Vặt
119
Danzo Là Cái Đồng Chí Tốt (1)
120
Danzo Là Cái Đồng Chí Tốt (2)
121
Danzo Là Cái Đồng Chí Tốt (3)
122
Danzo Là Cái Đồng Chí Tốt (4)
123
Cấm Tiệt Đường Biên Giới (1)
124
Cấm Tiệt Đường Biên Giới (2)
125
Cấm Tiệt Đường Biên Giới (3)
126
Cấm Tiệt Đường Biên Giới (4)
127
Cấm Tiệt Đường Biên Giới (5)
128
Tiến Vào, Qua Quốc Gia! (1)
129
Tiến Vào, Qua Quốc Gia! (2)
130
Tiến Vào, Qua Quốc Gia (3)
131
Tiến Vào, Qua Quốc Gia (4)
132
Tiến Vào, Qua Quốc Gia (5)
133
Nếu Như Bẻ Gẫy Hắn... Đao
134
Có Người Ám Hại Ta? (1)
135
Có Người Ám Hại Ta? (2)
136
Đã Từng Có Cái Mặt Con Nít (1)
137
Đã Từng Có Cái Mặt Con Nít (2)
138
Đã Từng Có Cái Mặt Con Nít (3)
139
Minato Không Nên Tia Chớp
140
Minato Thực Lực Ở Ngoài Đặc Thù
141
Định Kỳ Báo Cáo Khủng Bố Tao Ngộ
142
Người Nào Đó Cùng Người Nào Đó Chiều Sâu Thảo Luận
143
Thảo Ẩn Ngày Tận Thế
144
Nham Nhẫn Đi Nơi Nào?
145
Nham Ẩn Có 0 Lão 0 Vạn
146
Về Mặt Chiến Lực Cân Đối Tao Ngộ
147
10... 30 Bộ Giết 1 Người
148
Vui Vẻ Lưu Vong Không Thể Được Tính
149
Vây Giết!
150
Bạch Dạ Xoa, Nhào Nhai Với Này (trên)
151
Bạch Dạ Xoa, Lúc Này Nhảy Núi (dưới)
152
Ngươi Tốt, Đại Tỷ
153
Ngươi Tốt, La Lỵ
154
Kegawa Cần Chữa Bệnh Binh
155
Bất Luận Sống Và Chết
156
Xin Hỏi Muốn Tới Điểm Thi Thể Sao?
157
Tổ Chức Giúp Ngươi Chế Tạo Khó Khăn
158
Kushina Tham Quan Nhu Cầu
159
Xà Là 1 Loại Tao Nhã Động Vật
160
Trong Truyền Thuyết Nam Nhân
161
Mộc Cát Tây Mộc Dát Hi
162
Gặp Thoáng Qua Nghi Hoặc
163
Vật Nguy Hiểm Chính Xác Phương Thức Xử Lý
164
Diệt Quốc Giả, Bạch Dạ Xoa
165
Vạn Vạn Không Nghĩ Tới Lâu Lan Không Gặp
166
Ninja Có Hướng Về Kỹ Năng Bơi
167
Nhẫn Giới Đại Chiến Chung Đoạn Mở
168
Hạt Vừng Khai Môn Thuật
169
Chém Qua Cùng Thái Rau
170
Chiến Lược Tính Hàm Ngư
171
Hắn Coi Trọng Nó
172
Khoảng Chừng Gọi Là Hoành Đao Đoạt Ái
173
Tìm Đường Chết Thông Linh Thú
174
Cuồng Mãng Chi Món Ăn
175
Không Nên Hỏi Nó Đi Nơi Nào
176
Thẩm Thấu Tác Chiến
177
Ảo Thuật
178
Người Quen Ngươi Tốt
179
Sương Mù Mịt Mờ Với Âm Mưu
180
Hòa Bình Thẻ Đánh Bạc
181
Cái Này Gọi Là Chữa Bệnh? Nhẫn Thuật?
182
Đỏ Đậm Chi Hạ
183
Không Sợ
184
Thất Kiếm
185
Khó Giải
186
Vô Địch
187
Không Quy
188
Kéo Dài Cùng Kéo Dài
189
Bắt Nguồn Từ Này
190
Khác 1 Vị Sứ Giả
191
Đoạn Không
192
Đan Một Bên Đấu Đá
193
Vụ. Ẩn
194
Mizukaze?
195
Vì Là Mỹ Hảo Thế Giới Dâng Lên
196
Vì Hữu Nghị
197
Ác Ma Nói Nhỏ
198
Ma Quỷ Bước Tiến
199
Quay Về Cùng Quay Về
200
Sước Có Điều Thước