TruyenYY App
TruyenYY.com
Đọc truyện Nam Thần Công Lược Hệ Thống trên app.
OPEN
Hình bìa truyện Nam Thần Công Lược Hệ Thống

Nam Thần Công Lược Hệ Thống

#NTCLHT

Tác giả Cự Trì Liệu
Thể loại Khoa Huyễn Xuyên Không Đam Mỹ
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 261,380
Chương dịch 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
Cảm Xúc Người Đọc
1
1
11 thích
480 đọc
1 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Thể loại: Hệ thống, khoái xuyên, xuyên việt thời không, 1 x 1
Editor: mius2booV
Nhân vật: Hạ Lăng

Hạ Lăng bị cưỡng chế kí hiệp định với một cái hệ thống mang tên là "Nam thần công lược".
Từ đó trở đi, một ngày của Hạ Lãng chính là xoát hảo cảm của nam thần - > đi tìm chỗ chết -> hấp dẫn lực chú ý của nam nhâ -> tiếp tục xoát hảo cảm -> bi thương bị ba ba ba ngày.

Hạ Lăng: Đã hãm hại ta thì mau ra đây, tao cam đoan sẽ khiến mày chết ba phần tư.

Văn án không đứng đắn:

Hệ thống: [Nhiệm vụ cưỡng chế: Đối với nam thần nói: “Nam thần tôi thích anh, tôi muốn sinh hầu tử cho anh”, hạn trong một giờ, thất bại sẽ bị nam thần ba ba ba.]

Hạ Lăng: Hệ thống, mày có thể không hãm hại tao nữa được không?

Hệ thống: … Chúc mừng Player nhiệm vụ thất bại.

Hạ Lăng: Xin! Đừng! Nháo!

① Mục tiêu trước mắt công lược thế giới: Mạt thế – > (:з” ∠) –> vườn trường –> tinh tế –> meo >▽< –> quỷ công –> lang băm ngươi khỏe, lang băm tạm biệt.
② Tác giả không có một chút quan niệm thường thức, BUG nhiều thỉnh tha thứ
③ Xuyên trở lại là thân thể nguyên bản
④ Văn này là 1 x 1

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Nam Thần Công Lược Hệ Thống!

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Nam Thần Công Lược Hệ Thống

Bình luận Facebook của truyện Nam Thần Công Lược Hệ Thống