Hình bìa

Mạt Thế Tối Cường Bàn Vận Công

Tác giả Nghịch Thiên Tiểu Thần
Thể loại Mạt Thế
Trạng thái Dropped
Số Chữ 1,674,413
Convert 100%
Cập nhật
Cảm Xúc Người Đọc
1
60 thích
1660 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

【 vô địch chiến xa hệ thống 】 Một cái xe đạp có thể làm cái gì, có thể qua lại thời không đến tận thế! Một túi thịt bò khô có thể làm cái gì, có thể đổi một vị mỹ kiều nương! Một khối vứt bỏ Chip có thể làm cái gì, có thể sáng tạo một cái khoa học kỹ thuật đế quốc! Nghe nói khoa học kỹ thuật dẫn trước hiện thực một trăm năm, lại giết không chết một đầu nộ hải cuồng giao, không sợ, ta chiến xa vài phút miểu sát hắn!

Tương Tự Truyện Mạt Thế Tối Cường Bàn Vận Công