Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Mạt Thế

Giới Thiệu Thể Loại Mạt Thế

Lấy bối cảnh diễn ra ở thời đại tận thế. Bởi vì chiến tranh hoặc khoa học kỹ thuật mất kiểm soát, hay vì lý do nào đó ngoài ý muốn mà xảy ra tai nạn (phát tán virus, bùng nổ dịch bệnh...) làm xuất hiện tang thi (zombie) hoặc động vật/thực vật biến dị... tấn công con người.

Truyện Mới Trong Thể Loại Mạt Thế

Tận Thế Siêu Thị Hệ Thống (Dịch)

Còn tiếp...

Tâm Linh Vũ Trụ (Nguyên Tác)

Còn tiếp...
2019

Diệt Thế Chi Long (Dịch)

Còn tiếp...
2019

Tối Cường Sinh Hóa Thể (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Zombies Phong Lưu

Còn tiếp...
2019

Mạt Thế Chi Sủng Nịnh (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Trọng Sinh Tại Mạt Thế: Trúc Mã Là Đại Boss Thế Giới!

Còn tiếp...
2018

Toàn Cầu Thần Võ Thời Đại

Còn tiếp...
2018

Toàn Cầu Cao Võ (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Thế Giới Sụp Đổ (Bản dịch)

FULL
2017

Lỗi

Còn tiếp...

Mạt Thế Tiến Hóa

Còn tiếp...

The Khải Huyền

Còn tiếp...
2013

Tử Tù Mã 06

Còn tiếp...
2018

Huyền Huyễn Mạt Thế Chi Diệt Thế Chi Long

Còn tiếp...
2016

Quốc Gia Ác Quỷ ( dịch )

Còn tiếp...
2019

Lười đặt

Còn tiếp...
2019

Địa Cầu Biến Đổi

Còn tiếp...
2019

Mộng Giới Thần Chủ

Còn tiếp...
2016

Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành

Còn tiếp...
2016

Tận Thế Nham Đế

Còn tiếp...
2016

Lục Tích Chi Mộng Vực Không Thành

FULL
2016

Ta Thật Không Phải Thần Tiên

Còn tiếp...
2018

Nhất Niệm Thành Ma

Còn tiếp...
2018

Hồi sinh trong mạt thế

Còn tiếp...
2018

Vấn Thiên - Vấn Tâm - Vấn Trường Sinh

Còn tiếp...
2018

Mạt Thế Triệu Hoán Mộ Viên

Còn tiếp...
2016

Mạt Thế Chiến Thần

Còn tiếp...
2016

Mạt Thế Chi Siêu Cấp Phân Thân

Còn tiếp...
2016

Mạt Thế Nghịch Thiên Cải Mệnh

Còn tiếp...
2016

Mạt Thế Dưỡng Thi Nhân

Còn tiếp...
2016

Tiến Hóa Cuồng Triều

Còn tiếp...
2016

Đại Năng Năng Lượng Hệ Thống Giả

Còn tiếp...
2016

Cái này mạt thế có chút rãnh

Còn tiếp...

Siêu Cấp Thần Vũ Đạo

Còn tiếp...
2016

Mạt Nhật Chi Thần Tốc Đại Sư

Còn tiếp...
2016

Xuyên Toa Tại Vô Hạn Phế Thổ

Còn tiếp...
2016

Mạt thế phân tranh

Còn tiếp...

Muội Muội Ta Là Zombie

Còn tiếp...
2018

Thoái Hóa Toàn Cầu

Còn tiếp...
2018