Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Mạt Thế

Giới Thiệu Thể Loại Mạt Thế

Lấy bối cảnh diễn ra ở thời đại tận thế. Bởi vì chiến tranh hoặc khoa học kỹ thuật mất kiểm soát, hay vì lý do nào đó ngoài ý muốn mà xảy ra tai nạn (phát tán virus, bùng nổ dịch bệnh...) làm xuất hiện tang thi (zombie) hoặc động vật/thực vật biến dị... tấn công con người.

Truyện Mới Trong Thể Loại Mạt Thế

Vô Thượng Liệt Diễm Dị Năng Giả

Còn tiếp...

Mạt Nhật Luân Bàn

Còn tiếp...
2016

Hắc Ám Văn Minh

Còn tiếp...
2017

Mạt Thế Chi Toàn Năng Đại Sư

Còn tiếp...

Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Còn tiếp...
2017

Võ Hiệp Hệ Thống Mạt Thế CV

Dropped
2018

Tận Thế Biên Giới

FULL
2017

Giáp Xác Cuồng Triều

Dropped

Hạt Giống Tiến Hóa

Dropped
2017

Ta có căn phòng ở tận thế

Dropped
2014

MẠT THẾ GIẢ TƯỞNG

Còn tiếp...
2017

Đất Chết Quật Khởi

Dropped

Trọng Phản Mạt Thế Thi Địa

FULL

Siêu Cấp Nhà Máy Zombie

Còn tiếp...
2018

Tử Vong Thời Đại

Còn tiếp...
2017

Hắc Ám Đại Kỷ Nguyên

Dropped
2017

Mạt Thế Tối Cường Bàn Vận Công

Dropped

Ta Xuyên Qua Thời Không Điện Thoại

Dropped

Mạt Thế Trọng Sinh Hắc Ám Quốc Độ

FULL

Tận Thế Chi Vô Thượng Vương Tọa

FULL

Mạt Nhật Điêu Dân

FULL

Thôn Thiên Thực Địa Hệ Thống

Dropped
2016

Mạt Thế Vô Hạn Đoạt Xá

Dropped

Kỷ Nguyên Lê Minh

Dropped
2016

Mạt Thế Nguy Thành

Dropped

Trọng Sinh Trở Về Duy Ta Ma Tôn

Dropped

Mạt Thế Cuồng Chiến Sĩ

FULL

Mạt Thế Một Giây Đồng Hồ

FULL

Mạt Thế Liệp Ma Tràng

FULL

Phẫn Nộ Thi Huynh

FULL

Võng Du Tận Thế Bắt Đầu Lại Từ Đầu

FULL

Mạt Thế Trùng Sinh Chi Nữ Vương Trở Về

FULL

Tận Thế Cực Hạn Tìm Đường Chết

FULL

Hắc Ám Huyết Thời Đại

Dropped

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng

FULL
2016

Mạt Thế Siêu Cấp Thương Thành

Dropped
2016

Mạt Thế Siêu Cấp Hệ Thống

Dropped
2016

Trọng Sinh Chi Giả Thuyết Thiên Đế

FULL
2016

Ngày Tận Thế

FULL
2016

Vong Giả Hệ Thống

FULL
2016