Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Mạt Thế

Truyện Mới Trong Thể Loại Mạt Thế

Trọng Phản Mạt Thế Thi Địa

HT

Giáp Xác Cuồng Triều

Còn tiếp...

Mạt Nhật Luân Bàn

Còn tiếp...
2016

Siêu Cấp Nhà Máy Zombie

Còn tiếp...
2018

Hạt Giống Tiến Hóa

Còn tiếp...
2017

Tử Vong Thời Đại

Còn tiếp...
2017

Hắc Ám Đại Kỷ Nguyên

Dropped
2017

Mạt Thế Tối Cường Bàn Vận Công

Còn tiếp...

Đất Chết Quật Khởi

Còn tiếp...

Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Còn tiếp...
2017

Ta Xuyên Qua Thời Không Điện Thoại

Còn tiếp...

Mạt Thế Trọng Sinh Hắc Ám Quốc Độ

HT

Tận Thế Chi Vô Thượng Vương Tọa

HT

Mạt Nhật Điêu Dân

HT

Thôn Thiên Thực Địa Hệ Thống

Dropped
2016

Mạt Thế Vô Hạn Đoạt Xá

Dropped

Kỷ Nguyên Lê Minh

Dropped
2016

Mạt Thế Nguy Thành

Dropped

Trọng Sinh Trở Về Duy Ta Ma Tôn

Dropped

Mạt Thế Cuồng Chiến Sĩ

HT

Mạt Thế Một Giây Đồng Hồ

HT

Mạt Thế Liệp Ma Tràng

HT

Phẫn Nộ Thi Huynh

HT

Võng Du Tận Thế Bắt Đầu Lại Từ Đầu

HT

Mạt Thế Trùng Sinh Chi Nữ Vương Trở Về

HT

Tận Thế Cực Hạn Tìm Đường Chết

HT

Hắc Ám Huyết Thời Đại

Dropped

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng

HT
2016

Mạt Thế Siêu Cấp Thương Thành

Dropped
2016

Mạt Thế Siêu Cấp Hệ Thống

Dropped
2016

Trọng Sinh Chi Giả Thuyết Thiên Đế

HT
2016

Ngày Tận Thế

HT
2016

Vong Giả Hệ Thống

HT
2016

Vô Hạn Bôi Hoa Dạng Tác Tử Đại Tái

HT
2016

Mạt Thế Chi Ma Linh Triệu Hoán Sư

HT
2016

Đất Hoang

HT
2016

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Phân Thân

HT
2016

Gian Phòng Ta Có Cái Tinh Tế Chiến Trường

HT
2016

Mạt Thế Chi Loli Dưỡng Thành Ký

HT
2016

Mạt Thế Chi Card Đại Sư

HT
2016