Hình bìa

Ma Thần Nhạc Viên

Tác giả Hùng Lang Cẩu
Thể loại Huyền Huyễn
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 2,030,549
Convert 100%
Cập nhật
11 thích
5378 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Kiếm quét Thần Châu bảy ngày đêm, tung hoành tinh không chín vạn dặm.

Trên trảm Thánh Thật, dưới trảm yêu ma, tận diệt mọi chuyện bất bình trong nội tâm.

Tương Tự Truyện Ma Thần Nhạc Viên