Hình bìa

Luyện Tận Càn Khôn

Tác giả Thổ Đậu Thiêu Áp
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Dropped
Số Chữ 1,812,819
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2017
Độ tuổi 14+
Cảm Xúc Người Đọc
2
37 thích
3348 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Hữu Thiên sinh thiên tài, Vô Thiên sinh phế vật, đây là một tên trong mắt người khác là phế vật, bật ngược lại nghiền ép thiên tài.

Tán Linh chi thể, không thể tu hành, lấy khí nhập đạo.

Một búa, một lò, một đạo tâm.

Luyện vật, luyện người, luyện Càn Khôn

Tương Tự Truyện Luyện Tận Càn Khôn