Danh sách chương Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế

Chương mới lên trước
Truyện có 239 chương.
Đào Mộ Gặp Báo Ứng
1
Thư tạp cầm thú, dị thế trọng sanh
2
hiêu trương bổn tiễn
3
Cầm thú dữ mỹ nam
4
Câm thú phát uy, mỹ nam cật biết
5
Kế hoạch ác độc
6
Thượng sàng, thương tễ lộ lộ
7
U Nguyệt Nhi, dâm cụ mật thất
8
Tam cá lưu manh đoán kỵ sĩ
9
Hắc sắc trinh khiết hoa
10
Kiếm đinh thiên hạ - Ngự phong lôi
11
Hoàng gia tư lược đoàn
12
Ky Linh hầu, Linh Ngưu nhân nô đãi
13
Thu phục Linh Ngưu chiến sĩ, La Phi
14
Nhân tước vị, thúc dục sát chất
15
Cầm Thú ly đô, Quần dân hoan hô
16
Lạp Phỉ Nhĩ cùng băng sương cự long(17+18)
17
kỵ sĩ trùng phong,vũ học kinh địch
18
nhân tài,trang bị,kim tệ,thông sát
19
Vong Linh vu sư dữ bảo tàng
20
chiến trận ngũ thức,sơ hiển thần uy
21
phong mang ngạo thế VS thâm uyên lĩnh chủ
22
ma tộc chí bảo,ám hắc ma kiếm
23
Hỗn loạn hoang nguyên,hồ lô sơn cốc
24
Cưỡng gian thành thuận gian
25
thiết huyết học viện,tĩnh hương đích phiền não
26
Cầm thú nam tước cùng hoàng tử bá đạo
27
kỵ sĩ kinh nhân,hoàng tử cật biết
28
phế phủ chi ngôn,hành động kế hoa
29
Đoàn trưởng cưỡng gian thiếu nữ n ô lệ
30
Phong thu ca xướng n đãi chủ nghĩa
31
Xạ thủ trung đội, chú tạo trung đội
32
Bạch lang chiến sĩ- Linh ngưu chiến sĩ
33
Kẻ Phục Cừu, Diễm Vũ Tiêu Hồn
34
Cốc khẩu công phòng, phát tử nhân tài.
35
Kỵ sĩ khí mã, điện thiểm lôi minh.Kỵ sĩ khí mã, điện thiểm lôi minh
36
đột nhiên đáo lai đích viên quân
37
diệt địch chước hoạch,tinh anh nhập đoàn
38
tam tiệt côn, đại khảm đao
39
liệp vật,bỉ nhĩ thương đoàn
40
Cuồng vọng đả kiếp, tiến như vũ hạ
41
Linh Ngưu Bạch Lang phục binh, Hỗn chiến đồ sát tẩy kiếp
42
Bức cung, mộc dục tiêu hồn
43
đại sự kiện,ma thú tứ ngược
44
Bộ tróc ma sủng,kinh văn đề thanh
45
Bộ tróc ma sủng,kinh văn đề thanh
46
Gia đương đa liễu,bất xá thượng giao
47
Lệnh nhân nan đổng đích ma thú tụ tập
48
Lĩnh tiên trùng phong, chiêu nhân trào tiếu
49
Côn ảnh cuồng đao VS tật phong cự lang
50
Mỹ nữ khởi năng thuyết đắc quá lưu manh
51
Cật ma tinh đích hầu tử hoà cự long
52
Vi diệt địch, túng hoả phần lâm
53
Phách địa, cuồng mãnh, thú nhân kinh địch
54
Ma nữ trốn thoát , Ngộ thượng thục nữ
55
Thất trinh li khứ
56
Bạo sa cửu đầu hoàng, mỹ nhân Mộng Hinh
57
Lưu manh chẩm yêu cứu mỹ dã bất tượng anh hùng
58
Từ chức,Thất vọng,Quái dị
59
Ma Kiếm nhận chủ
60
Tá Kiếm Chi Cố, Chánh Ma Sơ Hợp
61
Cầm Thú Nam Tước trọng hồi đế đô
62
Cầu Hôn, Khó Xử
63
Vô sỉ ác xúc đích nan triền lưu manh
64
Cầm thú giảo loạn hôn lễ,Lâu la chấn hám nhãn cầu (1)
65
luyện kim thuật sĩ dữ kì đặc quáng mạch
66
Mông diện nhân,ám hắc cửu kiếm đoạt mệnh trảm
67
Truyền tống quyển trục
68
Vọng triều sơn,Thâu khuy、Thương tễ mộng hinh
69
Tư lược đoàn VS Vong linh sanh vật
70
Khoáng mạch, Khô lâu quỷ dị gian trá
71
Bất tử chi khu, địa tinh thất tung chi mê
72
Đại phong thu, bí mật trú địa
73
Thỉnh chức, ám hắc, ma nữ, phong nguyệt
74
Mỹ diễm phong tao, dẫn phát sắc dục
75
diệt địch,chước hoạch,kì lạp tư cự nhân
76
Vô sỉ lưu manh
77
phục cừu,mĩ thực gia dữ tham lam dong binh
78
kinh địch,đồ sát,liêu âm thối
79
Thâu tình, sa than, khủng phổ địa chấn
80
Tự nhiên tai hại, vong linh thánh giới
81
Diệt vu sư, liên minh sa mạc bộ lạc
82
thiết huyết,thâu tình,tung tích,ma nữ
83
oanh tạc hắc ám giáo đình
84
giam thị thủy tinh cầu,sanh mệnh chi tuyền
85
Dẫn dụ, đồ sát, đại trám
86
dâm đãng dã chiến, hải tộc, cự giải, bạch sa
87
chém giết, thu phục, động đất, biển gầm
88
Nam bắc phân cách, quốc vương, giáo hoàng, kế hoạch
89
Thiên vũ điều binh,hắc ưng、cương giáp phong ngưu
90
Phỉ phỉ, hải tộc, địa tinh
91
Thiết chiến xa, hoả thương, hoả pháo, nô lệ
92
Địa tinh đại lục, trú địa, cuồng bạo tiết dục
93
Xích loã nữ thần, ác xúc niệm đầu
94
Đan thuần tinh linh,độc khí pháo đạn
95
Truyện tống thủy tinh,địa để đột tập lược đoạt
96
phong thu hưu chỉnh,đại chiến bạo phát
97
Triền miên,gia nông pháo,sử phôi mục tiêu
98
Công thành chiến,thâu tập,viễn trình oanh tạc
99
Kiếm phách thiên địa phá càn khôn, thượng tương thủ cấp
100
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 200 201 - 239