Hình bìa

Linh Đỉnh

Tác giả Tâm Toái Mộng Tư Thiên
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Dropped
Số Chữ 4,283,534
Convert 100%
Cập nhật
Cảm Xúc Người Đọc
1
1516 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Một từ nhỏ bị phong ấn gia tộc thiếu niên.

Một bộ có thể kiêm dung toàn bộ Vô Danh công pháp.

Thiên tinh giới chư Vương tranh bá, quần hùng cũng lên, Vạn tộc san sát.

Tự giác tỉnh phong ấn một khắc kia trở đi, chư giới bắt đầu ở dưới chân hắn run...

Nhân đạo bất công, phục Thi trăm vạn.

Thiên đạo bất công, đốt diệt chư thiên!

Tương Tự Truyện Linh Đỉnh