Hình bìa

Lang Bôn Thỉ Đột

Tác giả Mộ Thiên Vũ
Thể loại Võng Du
Trạng thái Dropped
Số Chữ 1,512,127
Convert 100%
Cập nhật
31 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

→ tượng lang dạng này bôn chạy,

→ tượng trư dạng này va chạm.

→ hình dung thành quần đích người xấu loạn xung đập loạn,

→ khắp nơi tao nhiễu.

→ mục tiêu nhẹ nhàng, thoải mái, tắm rửa sạch sẻ. Thuần đồ khoái hoạt, vạn sự vô ưu điểu.

Tương Tự Truyện Lang Bôn Thỉ Đột