Hình bìa

Kiếp Long Biến

Tác giả Thanh Hồ Yêu
Thể loại Huyền Huyễn
Trạng thái Dropped
Số Chữ 1,803,102
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2017
1048 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Đạp thánh thi, luyện hoàng cốt, nhiên đế huyết; lịch thiên địa hạo kiếp, rèn vô thượng Long Hồn, đúc Nhân Tộc đại đạo; chân đạp vạn ngàn tinh không cổ lộ, kiếm trấn vô cùng Hoang Cổ thế giới. Tất cả đặc sắc, tự hắn đi ra Luân Hồi mà mở ra. . .

Tương Tự Truyện Kiếp Long Biến