Hình bìa

Kiếm Tru Thiên Đạo

Tác giả Thái Thượng Bố Y
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,662,680
Convert 100%
Cập nhật
Cảm Xúc Người Đọc
1
284 thích
7376 đọc
1 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Hắn là trong Tu Tiên giới duy nhất Kiếm tu người, hắn một đời đều đang tu luyện Kiếm Tiên chi đạo!

Trước khi chết, hắn chỉ để lại một câu chấn động thế nhân lời nói: "Ta Kiếm Tiên chi đạo, chưa bao giờ có chạy trốn, ta muốn cho này kiếm, chỉ có phong mang."

Khi hắn lần thứ hai mở con mắt ra, thế giới sốt sắng rồi! hắn trùng tu Kiếm Tiên chi đạo, kiếm tru Thiên Đạo, ý nát tan Thương Khung, thành tựu Kiếm Tiên cảnh giới!

Tương Tự Truyện Kiếm Tru Thiên Đạo