Hình bìa

Kiếm Chi Đế Hoàng

#KCDH

Tác giả Trúc Lâm Chi Đại Hiền
Thể loại Huyền Huyễn
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 3,454,314
Convert 97%
Cập nhật
390 thích
29078 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Liễu Phong, một cái đến từ 21 thế kỷ sinh viên, một cái thuần khiết trạch nam, ở một lần theo internet trở về trên đường bị xe đụng chết, vốn nên cứ như vậy tầm thường mà chết đi, nhưng mà, linh hồn hắn, lại đi tới một cái thế giới khác...

Đây là một cái kỳ diệu thế giới, không có phát đạt khoa học kỹ thuật, chỉ có huyễn lệ võ kỹ, hoa lệ Kiếm Thuật, lại xem Liễu Phong làm sao từng bước một bước trên Kiếm Đạo đỉnh phong, thành tựu Kiếm Chi Đế Hoàng!

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Kiếm Chi Đế Hoàng