Hình bìa

Huyết Sát Thiên Ma

Tác giả Hải Trần
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,249,280
Convert 100%
Cập nhật
1 thích
1992 đọc
1 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Mười năm Trúc Cơ, trăm năm Luyện Đan, ngàn năm phi thăng vì sao?

Là vì đánh vỡ vận mệnh gông cùm xiềng xích, vẫn là chỉ vì trường sinh bất tử!

Đây là một cái hiện đại người xuyên việt, tại Tu Chân giới bị coi là tà phái Thiên Ma môn bên trong một đường trưởng thành cố sự, tu chân đến cùng vì sao có lẽ chỉ có tại hắn phi thăng tiến vào Cửu Huyền Thiên Giới sau mới có thể có đến đáp án.

Tương Tự Truyện Huyết Sát Thiên Ma