Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Huyền Linh Ký

Thể loại Huyền Ảo Xuyên Không
Trạng thái Còn tiếp
Số chữ 130,473
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016

Giới Thiệu Truyện Huyền Linh Ký

Truyện Việt chứa nhiều từ ngữ cv, hệ thống tu luyện mới.
Một tiếng Trống Đồng chảy dọc thời thời không.

Một thanh kiếm gánh vác thiên hạ số mệnh, Thuận Thiên mà thành.

Tiên giới ngự tại cửu trọng thiên? Nhân gian phiêu dạt vô tận hải?

Dương gia dòng chính cầm theo hỗn độn châu, một đường quật khởi.

Trảm thánh, đăng tiên, chung kết thời đại.

Dựng một cái thế lực, tuyên cổ trường tồn, vạn thế vinh danh.

Kết một đám bạn hữu, đều là truyền thuyết tồn tại.

...


Cảnh giới:
- Linh Huyền Cảnh = Cấp 1, cấp 2 yêu thú
+ Khai Linh kỳ.
+ Dung Linh kỳ.
+ Luyện Linh Kỳ.
- Huyền Biến Cảnh = cấp 3, cấp 4 yêu thú
+ Nhất Biến kỳ.
+ Nhị Biến Kỳ.
+ Tam Biến Kỳ.
+ Tứ Biến Kỳ.
+ Ngũ Biến Kỳ.
+ Lục Biến Kỳ.
+ Thất Biến Kỳ.
- Huyền Chân Cảnh = cấp 5, cấp 6 yêu thú
Ngũ trọng cấp bậc.
Huyền Phủ = cấp 7, cấp 8, cấp 9 yêu thú
Ngũ trọng cấp bậc.
Huyền Luân (Vương Giả) = Yêu Vương
...

Ký tên: Xích Thập Mục Nhất Tâm.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Huyền Linh Ký!