Hình bìa

Hư Vô Thần Tại Đô Thị

Tác giả Huyết Sắc Hồng Lệ
Thể loại Đô Thị
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 5,087,624
Convert 100%
Cập nhật
Cảm Xúc Người Đọc
2
1
70 thích
38838 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Tam đại cấp cuối thần chi một hư vô thần, bởi vì mất hứng làm thần tháng ngày;

Vì lẽ đó phong ấn tự thân thần lực cùng ký ức, đầu thai đến Địa Cầu một hộ người bình thường gia, đã trở thành một người bình thường Phạm Hoa.

Phạm Hoa bởi vì chuyện thương đi du lịch giờ khiến người ta đẩy xuống sườn núi, ai biết để hắn bất ngờ thức tỉnh rồi hắn là hư vô thần, cùng tồn tại chí muốn sáng tạo của mình tiền tài đế quốc, để cho mình có thể chân chính làm được tùy hứng làm.

Hắn không có quá nhiều tinh thần trọng nghĩa, hắn chỉ làm mình chuyện muốn làm, mà nghịch lân của hắn chính là thân nhân bằng hữu của hắn, động giả hẳn phải chết.

Là một truyện yy rất khá. Nhưng mà ai không thích đề cao tung của , ghét nhật thì đừng xem. Main khá tàn nhẫn, động đến người thân hắn thì cho dù phản trung hoa cũng không vấn đề gì

Tương Tự Truyện Hư Vô Thần Tại Đô Thị