Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

12

Bình

112

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Chấp Ma (Hợp Thể Song Tu)

Chỉ Hạc

Nhân Vật Phụ · Nữ

Là cô bé tội nghiệp, 3 năm trước cô và anh cô bị 《Sát Cô》 của Hợp Hoan Tông bắt. Anh cô bị biến t...

Ninh Phàm

Chu Minh, La Vân, Lục Bắc, Vân Phàm (Họ cha)
Nhân Vật Chính · Nam

Harem nhiều gái ecchi ngàn vạn người