Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

12

Bình

112

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Chấp Ma (Hợp Thể Song Tu)

Truyện có 1361 chương.
1
Thái Cổ Mộng, Âm Dương Tỏa
2
Lão Ma Thu Đồ
3
Tiên Đế Truyền Thừa, Ninh Phàm Lột Xác!
4
Ngươi Có Thể Giải Độc Cho Ta?!
5
Tiên Đế Cấp Sát Khí
6
Ngọc Hoàng Thảo, Đem Cho Heo Ăn?
7
Đạo Quả, Tiên Vân, Linh Trang?
8
Tiểu Chỉ Hạc Song Tu Nào
9
Lão Ma Lăng Loạn
10
Đạo Quả Phách Mại Hội
11
Dục Cầm Cố Túng, Đây Là Dương Mưu
12
Thiên Ly Tông, Muốn Chết!
13
Oa Oa Thân? Chấn Nhiếp Quần Ma
14
Yêu Nữ!
15
Lam Mi Hối Hận
16
Ta Không Giết Ngươi, Thề Không Làm Người!
17
Thừa Hoan Phong Tuyết, Công Tử Tình Thâm
18
《 Đạp Tuyết Quyết 》, Băng Chi Hàn
19
Hắc Ma Phái Truyền Thống!
20
Ninh Công Tử, Tới Diệt Tông!
21
Thái Âm Chỉ, Ác Mộng Của Nữ Tu
22
Nguyên Anh Nữ Yêu, Yếu Ớt Xin Tha
23
Thiên Ly, Lòng Người
24
Tiểu Yêu Nữ Đeo Bám!
25
Sơn Băng Địa Liệt!
26
Thái Cổ Thần Binh
27
Hương Hỏa Nhất Kiếm
28
Dung Linh Trung Kỳ!
29
Trảm Ly Đúc Lại, Tinh Quang Chi Kiếm!
30
Cách Làm Của Ma Tu!
31
Linh Thiết Tới Tay, Đỉnh Lô Hoàn?
32
Dao Trì Thánh Nữ, Bị Hãm Vào Trong Ma Trảo
33
Lão Ma Đan Thành, Niết Hoàng Hiện Thân!
34
Bạch Cốt Viêm, Nghịch Đoạt!
35
Niết Hoàng, Toái Hư Chi Chiến!
36
Thất Mai Lâu Thuyền, Cất Bước Chinh Đồ!
37
Nam Lâu Chiến Vệ, Bảng Phiếu Án
38
Phá Kén Thành Điệp, Ngọc Hoàng Đan
39
Trời Hạ Cổ Quan, Sắc Bổ Nữ Thi
40
Thi Biến, Thủ Cung Sa
41
Chém Địch!
42
Ninh Hắc Ma Là Ai?!
43
Thăng Linh, Luyện Hoàn!
44
Muốn Gạt Người Trước Tiên Phải Gạt Mình
45
Mời Đại Sư Ban Cho Đan!
46
Ta Là Thạch Nữ
47
Cướp Giết? Hay Là Đại Lễ?
48
Mười Bảy Mỹ Nhân, Đều Thành Đỉnh Lô
49
Uy Của Nguyên Anh, Vũ Điện Thần Sử
50
Tông Môn Khảo Hạch
51
Âm Dương Biến Gây Phiền Toái
52
Làm Cao Một Lần, Tâm Ý Của Lam Mi
53
Môn Phái Cống Hiến, Chấn Kinh!
54
Dung Linh Hậu Kỳ!
55
Cống Hiến, Dừng Không Được!
56
Khu Vực Thứ Bảy, Cuộc Chiến Toái Hư!
57
Mỹ Nhân Bị Thương, Bạch Cốt Cự Ma
58
Bạch Cốt Như Sơn Quên Cả Họ
59
Bia Công Đức Bị Hư Hỏng Gì Rồi?
60
Ta Không Cởi Quần Áo
61
Lão Nương Liều Mạng Với Ngươi!
62
Thần Niệm, Kim Đan Trung Kỳ
63
Niệm Thân Quyết, Niệm Phách Hóa Thân!
64
Cùng Chết Với Ta
65
Thanh Bộ, Chu Minh
66
Quỷ Nữ
67
Bắt Tay Bố Trí, Hai Nữ Chấn Kinh
68
Noãn Ngọc Sinh Hương, Người Ngọc Vi Lương
69
Cốt Hoàng Hàng Lâm, Thanh Bộ Đại Loạn
70
Đông Minh Chung, Tru Tiên Lệnh
71
Ám Toán, Vây Công, Tru Tiên!
72
Toái Kiếm, Biển Lửa Hoành Hành!
73
Kiếm Thức, Chờ Người Tự Đi Tìm Cái Chết!
74
DiŒệt Thanh
75
Cướp Hết Thiên Hạ, Bá Đạo Như Vậy
76
Thần Niệm, Kim Đan Đỉnh Phong
77
Rời Khỏi, Vương Diêu!
78
Ninh Trưởng Lão!
79
Song Tu Điện, Hoạt Xuân Cung
80
Ai Sắc Bổ Ai?
81
Tâm Ma
82
Tiên Tử Cười Một Tiếng, Thiên Kim Không Đổi
83
Lấy Cái Danh Bạch Tôn Của Ngươi Đánh Cuộc Vậy
84
Hoán Đổi Cống Hiến, Vô Tự Thiên Thư?
85
Người Tốt Một Đời Bình An! (1)
86
Người Tốt Một Đời Bình An! (2)
87
Tiết Thanh Chấn Kinh!
88
Lên Cấp Dung Linh Đỉnh Phong!
89
Chết Vì Rượu, Chính Là Do Say
90
Gặp Lại Nam Uy
91
Ba Phần Đại Lễ?
92
Minh Tước Mộ Phần, Đan Ma Nữ Nhân
93
Hư Thần Ý, Chém Địch Ngàn Dặm
94
Vương Diêu? Cốt Hoàng!
95
Dưới Đầm Minh Nguyệt, Hậu Đình Hoa
96
Không Biết Thì Thôi, Luyện Chữ Tu Tâm
97
Cự Ma Mạnh, Một Kiếm Chi Quang!
98
Hư Thần Ý, Cực Cảnh!
99
Chém Chân Hồn, Kết Tử Thù!
100
Tu Đan