Hình bìa

Hồng Hoang Chi Tầm Đạo Giả

Tác giả Thổ Đậu Tiên Dương Dụ
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,968,739
Convert 100%
Cập nhật
Độ tuổi 16+
1 thích
18035 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Kiếp này, ta chắc chắn đạp phá đạo đích đỉnh phong, tìm kiếm đạo Bỉ Ngạn! Đại Đạo rốt cuộc là thần mã? Đại Đạo thật là chí cao vô thượng duy nhất tồn tại? Hắn vì cái gì nhất định phải Bàn Cổ đi Khai Thiên? Thiên Đạo vậy là cái gì? Khai Thiên Tích Địa lại đến cùng là vì cái gì?

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Hồng Hoang Chi Tầm Đạo Giả