Hình bìa

Hoàng Bài Long Kỵ

#HBLK

Tác giả Cao Sâm
Thể loại Huyền Ảo
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 7,210,486
Convert 100%
Cập nhật
23 thích
1536 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Làm người khác còn đang vì có điều thứ hai Cự Long mà đắc chí thời điểm, Long Nhất lại đã bắt đầu cho hắn thứ một trăm con rồng khẩu phần lương thực rầu rỉ rồi!

Tương Tự Truyện Hoàng Bài Long Kỵ