Hình bìa

Hoán Thần

Tác giả Trư Thỏ Đồng Miên
Thể loại Huyền Ảo
Trạng thái Dropped
Số Chữ 1,628,514
Convert 100%
Cập nhật
Cảm Xúc Người Đọc
1
45 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Khi thiên binh thiên tướng, yêu tinh sơn quái, Ngưu Ma vương, La Hán Bồ Tát, Khoa Phụ, Xi Vưu những thần thoại tồn tại ở trong truyền thuyết, có thể bị tu sĩ triệu hoán xuống như cơ giáp sử dụng thời điểm.

Một thế giới mới xuất hiện. . .

Khi Đường Sở Dương mang theo trên địa cầu những truyền thuyết phong kiến mê tín, đi tới nơi này, nơi gọi là Ngũ Hành Đại Lục Thế Giới thì...

Một tân cố sự bắt đầu rồi. . .

Để chúng ta tới xem một chút phụ thể trọng sinh Đường Sở Dương, làm sao dẫn dắt cả nhà cô nhi quả phụ tiểu gia tộc, từng bước một hướng về Ngũ Hành Đại Lục đỉnh cao, trở thành Đường gia vĩ đại nhất Gia chủ!

Tương Tự Truyện Hoán Thần