Hình bìa

Hồ Sắc

Tác giả Chiết Hoả Nhất Hạ
Thể loại Lịch Sử Ngôn Tình Xuyên Không
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 147,220
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
13 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Ta vẫn không nghĩ quá ta sẽ yêu thượng Tần Liễm.Nhưng mà, khi ta yêu thượng hắn thời điểm, nhưng cũng là ta phải rời khỏi hắn thời điểm.Nói ngắn lại, đây là một cái mỹ nhân phẫn trư ăn con hổ chuyện xưa.Nội dung nhãn: cung đình hầu tước âm kém dương sai thiên làm nên cùng

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Hồ Sắc