Danh sách chương Hệ Thống Siêu Cấp Tông Môn (Dịch)

Chương mới lên trước
Truyện có 78 chương.
Hệ Thống Siêu Cấp Tông Môn
1
Trọng lực trường tăng gấp 9 lần
2
Quy Tắc Cổ Quái
3
Đại tu sĩ luyện thể thập tam trọng
4
Thời Gian Của Ngươi Đã Hết
5
Khởi Sàng Khí (1)
6
Bốn Mươi Kim Một Ngày?
7
Lợi Dụ?
8
Tiện Tay Ném Một Cái
9
Dương Nhạc Nhạc
10
Đệ Tử Đầu Tiên
11
Đây Mới Chỉ Là Bắt Đầu
12
Ôn Bình Khiến Người Thất Vọng
13
Triệu Tinh Không Tin.
14
Ta Không Đi
15
Thăng Cấp Khu Ký Túc Xá
16
Giao Long Nộ
17
Luyện Thể Thập Tam Trọng Đang Rửa Bát
18
Ôn Bình Đến Chỗ Ta Làm Việc
19
Phó Hội Trưởng Kinh Ngạc.
20
Thời Gian Uống Cạn Một Chén Trà
21
Bách Phượng Lâu
22
Phụ Thân Của Dương Nhạc Nhạc
23
Thi Hoa Kinh Ngạc
24
Biến Cố Dương Gia
25
Ôn Bình Xuất Thủ
26
Nhiệm Vụ Mới: Tuyển Đầu Bếp
27
Hoài Diệp Kinh Ngạc
28
Cực Phẩm Đầu Bếp Tới Tay
29
Hoài Diệp Không Muốn Đi
30
Kỵ Khuyển Ác Linh Kỵ Sĩ
31
Luyện Thể Thập Trọng
32
Mở Khu Ký Túc Xá
33
Ta Bao Một Năm
34
Lý Nguyệt Mật
35
Kháo Sơn Tông Nóng Nảy
36
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo Liền Đến!
37
Sóng Gió Tại Vân Lam Sơn
38
Ác Linh Kỵ Sĩ Hiện Thân
39
Dương Hoa Chết Tại Bất Hủ Tông?
40
Mở Rộng Thương Thành: Sinh Mệnh Xì Gà.
41
Trước Khi Ăn Cơm Hút Một Điếu Thuốc
42
Một Vạn Một Căn
43
Kiếm Chỉ Bất Hủ Tông
44
Bị Dọa Đến Không Dám Lên Núi
45
Không Đủ Xì Gà Cung Cấp
46
Thông Huyền Nhập Thành, Kháo Sơn Tông Động
47
Châm Đoạt Mệnh
48
Rút Ra Thử Xem!
49
Quá Chậm
50
Hỗ trợ không lấy tiền
51
Yêu Độc Tái Phát
52
Mười vạn kim để cứu người
53
Lên Bất Hủ Tông
54
Sân Thí Luyện Hoàn Thành Cải Tạo
55
Một "Ta" Khác Trong Chiến Cảnh
56
Tuyên Bố Nhiệm Vụ Mới
57
Dạy Bảo Dương Nhạc Nhạc
58
Tương Kiến Cố Nhân
59
Người Có Kinh Mạch Đứt Đoạn
60
Ngàn Kim Chuộc Thân!
61
Mộ Ngôn Bị Dọa Lui
62
Mộ Ngôn Bị Dọa Lui
63
Hoài Không Lên Núi
64
Hoài Không Thông Minh Quá Sẽ Bị Thông Minh Hại
65
Hồi Khí Thang Là Thứ Lộn Xộn
66
Dược Thần Tuyết Thiên Thiên
67
Vu Mạch Ấm Ức
68
Ta Là Thông Huyền Cảnh Sao?
69
Sát Thủ Tới Chơi
70
Hạ Sơn
71
Phong Ba Nổi Lên
72
Mộc Lưu Sa
73
Giao Dịch Thất Bại
74
Một Cước
75
Một Quyền!
76
Thật Ra Ta Cũng Không Muốn Cứu Ngươi
77
Chấp Pháp Đường Chỉ Còn Trên Danh Nghĩa
78
Chọn khoảng: 1 - 78