Những đánh giá cho truyện Hệ Thống Siêu Cấp Tông Môn (Dịch)
lha1012 · Luyện Khí Tầng Tám ·
40 Kim Phiếu
91 Đánh Giá
Thấp Mức YY

Truyện hay đề cử cho ae đọc ahihii

+Phirong+ · Luyện Khí Tầng Sáu ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Mức YY

Truyện hay, càng đọc phía sau thì càng hay

Ace.DragonDevil · Trúc Cơ Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Thấp Mức YY

Truyện hay nên tự đề cử cho mọi người cùng đọc ^^

không não tàn hài