Danh sách chương Hậu Tinh Thần Biến

Chương mới lên trước
Truyện có 581 chương.
Tám đại Thánh hoàng.
1
Tả Thu Mi sống lại.
2
Yến Hội.
3
Con người giới - Cổ Bàn
4
Hồng Mông không gian chấn động.
5
Hầu Phí nhận đồ đệ.
6
Hồng Quân hành phủ
7
Phong Thần Bảng biến hóa.
8
Bắt đầu cái mới.
9
Bạo lực bất ngờ.
10
Tứ cửu thiên kiếp.
11
Hồng Quân.
12
Tinh Thần Các.
13
Tử Dương Môn.
14
Chém giết liên miên.
15
Bảo tàng Tần gia.
16
Ám triều nổi sóng (thượng)
17
Ám triều nổi sóng (hạ).
18
Bảo tàng xuất hiện.
19
Máu của Tần gia.
20
Bắt đầu giết chóc.
21
Trận Pháp Giết Địch
22
Mở ra bảo tàng
23
Gặp lại Tề Vân
24
Cùng nhau độ kiếp
25
La bàn của Cổ Bàn
26
Tu Nhã
27
Thế Lực Phân Hoà
28
Đoạt bảo
29
Kiếm tiên khôi lỗi.
30
Chém giết tiên đế
31
Tông Quật cùng Nghê Minh
32
Hoàng Phủ Tĩnh.
33
Thân thế Tôn Ngộ Không
34
Ra tay .
35
Lâm Lâm nổi giận.
36
Vô Danh
37
Sự tình đột biến
38
Kim Hình Quân Văn Phong
39
Đỉnh Phong Đối Quyết
40
Tính mạng của Lâm Lâm gặp nguy hiểm
41
Cái chết của Lâm Lâm
42
Ngộ Không lập lôi đài
43
Kinh thiên côn pháp
44
Âu nghiệp Vu
45
Tu La Giới
46
Cương Thi
47
Lục Nhãn Cương Thi
48
Năm Trăm Năm
49
Hồng Quân sinh trước … trời sinh sau
50
Đại chiến
51
Tử nhãn cương thi
52
Hồng Quân đạo tầng thứ nhất.
53
Mộ Dung Tuyết.
54
Triệu kiến
55
Thân phận bại lộ
56
Âu Dương Phạm
57
Trở lại chiến trường
58
La Băng
59
Kinh thiên tam côn
60
Không thể bình tĩnh
61
Chấn Động Toàn Trường
62
Hồng Mông không gian chấn động.
63
Tranh đoạt
64
Nguyên Anh biến mất
65
Hạ Nhị + Nhập Ông
66
Chung Cực biến thân
67
Tần Tư Xuất Quan
68
Tái Chiến
69
Công phá Thiên Sinh tinh
70
Trận chiến cuối cùng
71
Kim Nhãn cương thần
72
Tứ đại giết hại
73
Tần Tư hiện thân
74
Toàn bộ biến mất
75
Tử Thành
76
Liên tục phi thăng
77
Dùng binh khí đánh nhau
78
Đáp cứu
79
Gặp lại Tả Thu Mi
80
Ta không chết
81
Một đường tìm kiếm
82
Khổng Lâm
83
Không gian pháp tắc
84
Tôn Ngộ Không phát uy
85
Triển Tử Phong
86
Triển Tử Phong(tiếp)
87
Mạnh mẽ chiêu lãm
88
Quy Hàng
89
Sơ bước kế hoạch
90
Lặng lẽ phát triển
91
Triệu Vân Hưng
92
Hợp Tác Thành Công
93
Chính là đi gây chuyện
94
Tống thượng môn lai
95
Đánh cuộc sát đấu
96
Kết quả ngoài ý muốn
97
Bạch Vạn Kiếm
98
Cường hãn Ám Tinh giới nhân
99
Kích sát
100