Hình bìa

Hàn Môn Kiêu Sĩ

Tác giả Cao Nguyệt
Thể loại Lịch Sử
Trạng thái Dropped
Số Chữ 1,875,095
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2017
2 thích
2688 đọc
1 bài
A
Giới Thiệu Truyện

khi quân Kim đích vó sắt sắp đạp bể Hoàng Hà băng cứng , hắn đi vào cái này phồn hoa như thanh minh thượng hà đồ đích thời đại hết thảy mỹ hảo đồ cũng đáng giá chúng ta dùng máu tươi đi bảo vệ . tác giả tự định nghĩa ngọn ký : thiết huyết

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Hàn Môn Kiêu Sĩ