TruyenYY App
TruyenYY.com
Đọc truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu trên app.
OPEN
Hình bìa

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

#GSNTDK

Tác giả Nam Hải Thập Tứ Lang
Thể loại Quân Sự
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 3,065,065
Chương dịch 100%
Cập nhật
Độ tuổi 14+
67 1 phiếu
Thấp độ YY
214 thích
20396 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Bạn đang đọc truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu của tác giả Nam Hải Thập Tứ Lang trên trang đọc truyện online.Nhân vật chính là một đại gia chế súng lậu, bị tử hình quay về quá khứ đến một thế giới khác trở thành tướng hải quân và lãnh chúa....!

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu