Hình bìa

Giáng Lâm Chư Thiên Thế Giới

Tác giả Long Thăng Vân Tiêu
Thể loại Khoa Huyễn Xuyên Không Đồng Nhân
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,503,709
Convert 100%
Cập nhật
18 thích
1783 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Điện ảnh, Anime, tiểu thuyết, phép thuật, xa cổ thần thoại. . . Đặt chân chư thiên, cất bước vạn giới.

Phép thuật cùng các thần va chạm, tiên đạo cùng võ đạo đan dệt. Ở này vô tận thế giới trong, liền có vô tận khả năng, giáng lâm, giáng lâm, giáng lâm. . .

Chứng kiến cùng chinh phục.

Map: Gargamel and Smurfs, The Sorcerer's Apprentice, Monster Hunt, Harry Potter, X-men: Apocalypse,…

Tương Tự Truyện Giáng Lâm Chư Thiên Thế Giới