Danh sách chương Dưỡng Long

Chương mới lên trước
Truyện có 48 chương.
Dưỡng Long - Chương 1: Lần Đầu Gặp Mặt
1
Dưỡng Long - Chương 2: Tiểu Giao Gặp Nạn
2
Dưỡng Long - Chương 3: Tiểu Giao Cảm Động
3
Dưỡng Long - Chương 4: Úm Ba La Biến Thân
4
Dưỡng Long - Chương 5: Phát Xuân
5
Dưỡng Long - Chương 6: Giao Hoan
6
Dưỡng Long - Chương 7: Yến Chỉ Hoài Khó Xử
7
Dưỡng Long - Chương 8: Đi Nhân Gian Không?!
8
Dưỡng Long - Chương 9: Nhân Gian, Ta Tới Đây!!!
9
Dưỡng Long - Chương 10: Tâm Ma Của Yến Chỉ Hoài
10
Dưỡng Long - Chương 11: Chuyện Xưa
11
Dưỡng Long - Chương 12: Nguyện Vọng Của Tiểu Giao
12
Dưỡng Long - Chương 13: Đổi Thay
13
Dưỡng Long - Chương 14: Giận Dỗi
14
Dưỡng Long - Chương 15: Cái Gì !!! Xung Hỉ !?!
15
Dưỡng Long - Chương 16: Lừa Dối
16
Dưỡng Long - Chương 17: Đặt Tên
17
Dưỡng Long - Chương 18: Tơ Hồng
18
Dưỡng Long - Chương 19: Lột Da Lần Cuối
19
Dưỡng Long - Chương 20: Thiên Kiếp
20
Dưỡng Long - Chương 21: Đã Quên
21
Dưỡng Long - Chương 22: Gặp Tiểu Long Quân
22
Dưỡng Long - Chương 23: Tương Phùng
23
Dưỡng Long - Chương 24: Làm Khách
24
Dưỡng Long - Chương 25: Chuyện Xưa
25
Dưỡng Long - Chương 26: Bắt Cóc
26
Dưỡng Long - Chương 27: Giam Giữ
27
Dưỡng Long - Chương 28: Nói Chuyện
28
Dưỡng Long - Chương 29: Giao Dịch
29
Dưỡng Long - Chương 30: Sự Thật
30
Dưỡng Long - Chương 31: Đau Lòng
31
Dưỡng Long - Chương 32: Ngao Lăng
32
Dưỡng Long - Chương 33: Bị Phát Hiện
33
Dưỡng Long - Chương 34: Tỉnh Mộng
34
Dưỡng Long - Chương 35: Biến Mất
35
Dưỡng Long - Chương 36: Thời Gian Thoi Đưa
36
Dưỡng Long - Chương 37: Bắc Thiên Ma Vực
37
Dưỡng Long - Chương 38: Huyễn Ma
38
Dưỡng Long - Chương 39: Trốn Tránh
39
Dưỡng Long - Chương 40: Âm Mưu
40
Dưỡng Long - Chương 41: Huyết
41
Dưỡng Long - Chương 42: Giải Cứu
42
Dưỡng Long - Chương 43: Giao Hoan
43
Dưỡng Long - Chương 44: Nghi Ngờ
44
Dưỡng Long - Chương 45: Tin Tức
45
Dưỡng Long - Chương 46: Tử Vong
46
Dưỡng Long - Chương 47: Cùng Nhau
47
Dưỡng Long - Chương 48: Vĩ Thanh
48
Chọn khoảng: 1 - 48