Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Dưỡng Long

Truyện có 48 chương.
1
Dưỡng Long - Chương 1: Lần Đầu Gặp Mặt
2
Dưỡng Long - Chương 2: Tiểu Giao Gặp Nạn
3
Dưỡng Long - Chương 3: Tiểu Giao Cảm Động
4
Dưỡng Long - Chương 4: Úm Ba La Biến Thân
5
Dưỡng Long - Chương 5: Phát Xuân
6
Dưỡng Long - Chương 6: Giao Hoan
7
Dưỡng Long - Chương 7: Yến Chỉ Hoài Khó Xử
8
Dưỡng Long - Chương 8: Đi Nhân Gian Không?!
9
Dưỡng Long - Chương 9: Nhân Gian, Ta Tới Đây!!!
10
Dưỡng Long - Chương 10: Tâm Ma Của Yến Chỉ Hoài
11
Dưỡng Long - Chương 11: Chuyện Xưa
12
Dưỡng Long - Chương 12: Nguyện Vọng Của Tiểu Giao
13
Dưỡng Long - Chương 13: Đổi Thay
14
Dưỡng Long - Chương 14: Giận Dỗi
15
Dưỡng Long - Chương 15: Cái Gì !!! Xung Hỉ !?!
16
Dưỡng Long - Chương 16: Lừa Dối
17
Dưỡng Long - Chương 17: Đặt Tên
18
Dưỡng Long - Chương 18: Tơ Hồng
19
Dưỡng Long - Chương 19: Lột Da Lần Cuối
20
Dưỡng Long - Chương 20: Thiên Kiếp
21
Dưỡng Long - Chương 21: Đã Quên
22
Dưỡng Long - Chương 22: Gặp Tiểu Long Quân
23
Dưỡng Long - Chương 23: Tương Phùng
24
Dưỡng Long - Chương 24: Làm Khách
25
Dưỡng Long - Chương 25: Chuyện Xưa
26
Dưỡng Long - Chương 26: Bắt Cóc
27
Dưỡng Long - Chương 27: Giam Giữ
28
Dưỡng Long - Chương 28: Nói Chuyện
29
Dưỡng Long - Chương 29: Giao Dịch
30
Dưỡng Long - Chương 30: Sự Thật
31
Dưỡng Long - Chương 31: Đau Lòng
32
Dưỡng Long - Chương 32: Ngao Lăng
33
Dưỡng Long - Chương 33: Bị Phát Hiện
34
Dưỡng Long - Chương 34: Tỉnh Mộng
35
Dưỡng Long - Chương 35: Biến Mất
36
Dưỡng Long - Chương 36: Thời Gian Thoi Đưa
37
Dưỡng Long - Chương 37: Bắc Thiên Ma Vực
38
Dưỡng Long - Chương 38: Huyễn Ma
39
Dưỡng Long - Chương 39: Trốn Tránh
40
Dưỡng Long - Chương 40: Âm Mưu
41
Dưỡng Long - Chương 41: Huyết
42
Dưỡng Long - Chương 42: Giải Cứu
43
Dưỡng Long - Chương 43: Giao Hoan
44
Dưỡng Long - Chương 44: Nghi Ngờ
45
Dưỡng Long - Chương 45: Tin Tức
46
Dưỡng Long - Chương 46: Tử Vong
47
Dưỡng Long - Chương 47: Cùng Nhau
48
Dưỡng Long - Chương 48: Vĩ Thanh
Chọn khoảng: 1 - 48