Hình bìa

Đường Kiếm Vĩnh Hằng

Đường Kiếm Vĩnh Hằng

#DKVH

Tác giả - Sáng tác
Thể loại Tiểu Thuyết Khác
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 2,546
Cập nhật
Năm xuất bản 2017
Độ tuổi 5+
69 1 phiếu
Thấp độ YY
2 thích
147 đọc
4 bài
Giới Thiệu Truyện

Anh tiếp nhận đường kiếm cổ xưa ấy, cùng nó đi tiếp trên con đường vĩnh hằng.

Anh đã có tất cả sự tôn trọng, không chỉ của vùng đất Lonia này.

Như một sự tôn kính, người ta gọi anh: Master

————————————

Tương Tự Truyện Đường Kiếm Vĩnh Hằng